We’ve been busy…….
Rydym wedi bod yn brysur……

TAA online flyer

AFIACH crew have been super busy, organising #TAACardiff – We organised 2 mad fundraisers at The Wells Hotel, full of delicious vegan food for donation, crazy art installations and good times in the graffiti yard with some amazing musicians. We have one more fundraiser to go, on April 26th – a folk evening, we will be welcoming Faith Taylor, Cosmo & Ash Victim, to raise some final funds which will go towards painting materials, food, tools & more essential things to make Temporary Autonomous Art Cardiff happen! There are some photos on our TAA blog here.

Mae criw Afiach wedi bod yn brysur yn trefnu #TAACaerdydd – fe trefnwyd 2 digwyddiad gwyllt yn y Wells Hotel i godi arian i’r TAA. Fel arfer, roedd yn llawn o fwyd blasus fegan am gyfraniad, celf gwych, llwyth o bobl yn y iard graffiti ac cerddoriaeth gwych a radical! Mae un digwyddiad arall i godi arian ar dydd Sul Ebrill 26 yn y Wells, cerddoriaeth gwerin gwleidyddol tro yma gyda Cosmo, Faith Taylor & Ash Victim yn ymuno gyda ni i helpu codi arian i Celf Awtonomaidd Dros Dro Caerdydd! Mae lluniau o’r digwyddiadau gorffennol ar ein blog TAA yma.

AcwsticAfiach2

So what is TAA Cardiff?

OPEN TO THE PUBLIC WEDNESDAY APRIL 29th – SATURDAY MAY 2nd, 12pm-12am.

OPEN TO ARTISTS & HELPERS FROM MONDAY APRIL 27th, TO GET THE SPACE READY.

We invite you to come and be a part of TAA Cardiff. Staged in a disused building together we can create an experimental, radical, actively creative, free and safe social space.

TAA utilises DIY culture tactics to create space for art and expression outside of the established art world. This event will be uncurated and will provide space to allow people to create and play with new ideas, whether independently or as group workshops.

TAA addresses the need for free spaces which are not governed by commercial interests or exclusive institutional standards, creating a fluid space which transforms in unpredictable ways throughout the event as new interventions and responses are added to the mix. Expect the event to be slightly chaotic, full of surprising juxtapositions, and an opportunity to generate new collaborative relationships.

In order to maintain our independence we do not seek public funding or commercial sponsorship. All the events are free to enter and free to exhibit. With no selection criteria, no censorship, and a non-hierarchical mode of organisation TAA is a laboratory for both creative and social experimentation. It is an environment of open discussion and testing of ideas, which challenges the idea of a passive audience by allowing everybody to get involved.

Doors open at midday. Free Hot Meal Every Day from 6:30pm. DJ’s, discussions, workshops, performances, art & more.

THE SPACE WILL BE YOURS TO USE.

WE NEED: PEOPLE. IDEAS. ARTISTS. ARTWORK. PAINTINGS. STREET ART. INSTALLATIONS. WORKSHOPS. PERFORMERS. MUSICIANS. DJs. DISCUSSIONS. SKILL SHARING. POETS. DANCERS. COOKS.

For location/get involved: Text 07541 729593 or e-mail taacardiff@riseup.net

10997800_460497297440760_9055284930628392514_o

Felly beth yw Celf Awtonomaidd Dros Dro Caerdydd?

AR AGOR I’R CYHOEDD DYDD MERCHER EBRILL 29 – DYDD SADWRN MAI 2il. 12yh-12yb.

AR AGOR I ARTISTIAID A HELPWYR O DYDD LLUN EBRILL 27, I WNEUD Y LLE YN BAROD.

Rydym yn eich gwahodd i ddod ac i fod yn rhan o Celf Awtonomaidd Dros Dro Caerdydd. Wedi ei leoli mewn adeilad a fyddai fel arall yn wag gyda’n gilydd gallwn greu gofod arbrofol, radical, cymdeithasol, creadigol, rhydd a diogel.

Gan ddefnyddio tactegau diwylliant Gwna Fe Dy Hun, mae Celf Awtonomaidd Dros Dro yn creu gofod ar gyfer celf a mynegiant y tu allan i’r byd celf sefydledig. Bydd y digwyddiad hwn heb ei guradu a bydd yn rhoi lle i alluogi pobl i greu a chwarae gyda syniadau newydd, yn annibynnol neu fel gweithdai grŵp.

Mae Celf Awtonomaidd Dros Dro yn mynd i’r afael â’r angen am ofod rhydd nad ydynt yn cael eu llywodraethu gan fuddiannau masnachol neu safonau sefydliadol, gan greu gofod hylif sy’n trawsffurfio mewn ffyrdd annisgwyl drwy gydol y digwyddiad wrth i ymatebion newydd gael eu hychwanegu at y gymysgedd. Disgwyliwch y digwyddiad i fod ychydig ar hap, yn llawn o gyfosodiadau, ac yn gyfle i greu perthnasau cydweithredol newydd.

Er mwyn cynnal ein hannibyniaeth nid ydym yn chwilio am gyllid cyhoeddus nac nawdd masnachol. Mae mynediad i’r holl ddigwyddiadau am ddim. Mae arddangos gwaith yn y digwyddiad am ddim. Heb unrhyw feini prawf dethol, dim sensoriaeth, a modd o drefnu nad yw’n hierarchaidd mae Celf Awtonomaidd Dros Dro yn labordy ar gyfer arbrofi creadigol a chymdeithasol. Mae’n amgylchedd agored ar gyfer trafodaeth a phrofi syniadau, sy’n herio’r syniad o gynulleidfa oddefol gan ganiatáu unrhyw un i gymryd rhan.

Ar agor a hanner dydd ymlaen. Prydau poeth am ddim o 6:30yh. DJ’s, trafodaethau, gweithdau, perfformiadau, celf a mwy.

BYDD Y GOFOD YNA I CHI EI DDEFNYDDIO.

MAE ARNOM ANGEN: POBL. SYNIADAU. ARTISTIAID. GWAITH CELF. LLUNIAU. CELF STRYD. GOSODIADAU. GWEITHDAI. PERFFORMWYR. CERDDORION. DJs. TRAFODAETHAU. RHANNU SGILIAU. BEIRDD. DAWNSWYR. COGYDDION.

Lleoliad/Cymerwch rhan: Tecstiwch 07541 729593 neu e-bost taacardiff@riseup.net

We will be releasing Efa Supertramp’s debut album this Spring – exact date is to be confirmed, but for now you can pre-order t-shirts and help support her! To pre-order a T-Shirt please send us a message at recordiauafiach (at) gmail (dot) come

Here’s the message from Efa:

“HAPPY INTERNATIONAL WOMEN’S DAY EVERYONE!

I’m recording my album at the end of this month, to be released in time for the festival gigs in the summer (exact date to be announced!)!

I’m also planning on getting some t-shirts and hoodies screen printed, because my music is always available digitally for free/pay what you want so this is another way you can support my music / touring by buying one of these and wearing it everywhere wink emoticon

I will be ordering these this week, so if you’d like to pre-order a specific design/colour/size out of these — please let me know ASAP! Cheers…

The choices are:
Black – English Text
Black – Welsh Text
White – English Text
White – Welsh Text
Black Zip-up hoodies (probably in English)

T-shirts will be £9.99, Hoodies will be £19.99.
Not sure how much postage will be, but if I’m playing in your city I can just keep it for you until then!

**I might not order all of these (because it costs more for every different design) so I’m kind of just putting this here to see what language/colours people prefer!**”

EST ROUND DESIGN INVERT BLACK EST ROUND DESIGN Invert Cym copy EST ROUND DESIGN Invert Cym EST ROUND DESIGN

WE PRESENT TO YOU – AFIACH #5 ‘Stop Killing People You Twats’ available from our bandcamp page for £2.99 or more. 38 amazing songs, with a political message, with all funds going to the group Stop Nato Cymru who will be opposing the Nato Summit in Newport next month.

https://afiach.bandcamp.com/album/stop-killing-people-you-twats-benefit-comp-for-stop-nato-cymru

Featuring Will Tun & the Wasters, Ruffstylz Music, Attila the Stockbroker‘s Barnstormer, Côr Gobaith, Agathocles, Skunkadelic, David Rovics, Tig Linn, Radio Rhydd, The Smashrooms, Class Actions, Autonomads, Black Star Dub Collective, Afro Cluster, The Brave Toaster, Cop On Fire, Tracey Curtis, Abergaz, Bandit The Panther, Piombo, Lila, Camilla, Jamie Bevan a’r Gweddillion, Little Eris & Mab Jones, Gab De La Vega, Global Parasite, The RoJ LiGht, Mwstard, Quercus Burlesque, Taffy Twp, Death Pop, Mark Ayling Acoustic, TiTs Up, Brian Curran Acoustic, Raz Chaoten, Dangle Manatee, Ammonika and Son Capson

It’s all a mix of styles, with something for everyone – hip hop, electro, punk, folk, a choir….

SHARE IT AROUND YOUR NETWORKS AND FOR MORE INFO ON STOP NATO CYMRU – https://network23.org/stopnatocymru/en/

FuckNatoFinalSize

1604601_264101937080298_1285372395_n

Out now! Issue 7 of Fuck Off Facebook. 64 jammm packed pages. Suggested donation £2-4. Paypal payments to serenefa@hotmail.com

Cachu poeth ffwrdd y myddarffycin wasg! Archeba gopi wan cont, cyn iddi nhw neud o yn anghyfreithlon.

* Interview with Salford radical rap crew Class Actions
* Interview with folk punk artist Lost Soul
* Interview with Food Not Bombs co-founder Keith McHenry
* Interview with Cardiff based Junior Bill & The Scallies
* Cyfweliad gyda’r artist hip hop Rufus Mufasa o’r criw Dope Biscuits
* Cyfweliad gyda DJs y sioe radio Cam O’r Tywyllwch
* Interview with antifa Festival 0161 Festival
* Interview with Berlin based industrial goth-popThe Sulkies
* Cyfweliad gyda’r grwp ifanc o Sir Benfro Y FFUG
Efa Supertramp Balkan Tour diary
* Cyfweliad gyda’r Cynhyrchydd Drwm a BasWOWZA
* Zagreb Anarchist Bookfair Report
*Article on Anarchism and Minority languages
*Notes from Occupied Palestine by Cosmo
*Erthygl am sgwotio yng Nghaerdydd
*Cyfweliad gyda’r cynhyrchydd electroneg Odlgymix
* Art by Elen Mai Wyn Jones
*Darliniau gan Rhys Aneurin
*Interview with singer songwritter @Aislinn Peters
*Article on Cardiff zines
*Photo’s by @Lila Tirando A Violeta
* Poems by Will Ford, Emma Syrup, Iwan ap Huw Morgan, Mab Jones, Johnny Giles and Ffion Wyn
*Cerdd gan Rhys Trimble
*Article on the word cunt
*Bedroom Tax article
*Insomniac Ramblings by Betti Baudelaire
*Reviews of Llwybr Llaethog, Maddie Jones and feature film This Time
*Vegan recipies
*Rants about stuuuuff

We will officialy be launching the zine at Birkenstomp at Gwdihw Cafe Bar! An awesome feminist event, starting at 4pm til late!

1452143_438777649556507_847695874_n

Bit late for a report, but here are some pictures from the gig we put on at 0NE/Prison squat in July, which has since been evicted … It was a great evening, with Article 8 playing their first gig ever with some awesome bilingual songs between the ukelele and drum duo, watch out for this band as they have great potential and I’m sure they will be appearing more around Cardiff. Public Order Act, a dub punk band from Bristol played a great set and got the room moving. Last on were Piss on Authority and they were absolutely immense, showing their experience of playing punk for almost 20 years and still so passionate! As well as paying the bands we raised £57.25 for Welsh Antifa, which was used to print some vinyl stickers and transport members of Welsh Antifa to oppose the EDL in Tower Hamlets at the beginning of this month.

Ychydig yn hwyr am adroddiad llawn, ond dyma chydig o luniau o’r gig wnaethom ni rhoi ‘mlaen yn mis Gorffennaf yn y sgwot wrth y carchar. Dyma Article 8 yn chwarae ei set cyntaf erioed, gyda caneon gwych a llawer o botensial gan y deuawd ddwyieithog ukelele & drwm! Dyma Public Order Act, band pync dyb o Fryste yn chwarae set cwl a cael y stafell i ddawnsio. Piss on Authority oedd yn chwarae olaf ac roeddent yn anhygoel, yn dangos ei profiad o chwarae pync am bron i ugain mlynedd, ac dal hefo angerdd ifanc ac iach. Yn ogystal ac talu’r bandiau, dyma ni’n codi £57.25 i grwp AntiFa Cymru, mae’r arian wedi cael ei ddefnyddio i brintio sticers ac i yrru wrth-ffasgwyr o Dde Cymru i wrthwynebu yr EDL yn Llundain cychwyn mis yma.
POSTER AFIACH bach

IMG_2590

IMG_2592

IMG_2594

IMG_2595

IMG_2613

IMG_2619

IMG_2626

IMG_2628

IMG_2635

IMG_2636

Radicalz Afiach Report

July 1, 2013

A couple of weeks ago, we put on C.U.B.A Cabbal & Leleprox, an Italian militant rap group from Italy who were raising money for comrades who have been in prison since 2001 when they were arrested during the protests against the G8 summit in Genoa. They played four dates in the UK, starting off at a gig in London as part of the opposition to this year’s G8 summit, then coming to Cardiff, followed by Bristol and Brighton. It was great to be part of a tour of South of Britain, and hopefully more international touring bands will come and visit us here as a fourth date, after London, Bristol and Brighton which all have established and well-known alternative scenes.

This was our first gig in The Wells Hotel basement and it was a huge success. We will definitely be doing more down there, there is more space and the noise is much quieter from outside. Watch out for awesome things to come down there, not just from Afiach but also Original Human Records who have big plans for The Wells Hotel!

The first local support was awesome homegrown hip hop from Rufus Mufasa, Jamey P and Brave Toaster. These guys are great and so productive, there is no stopping them. Jamey’s lyrics are captivating, Rufus’ voice original and powerful and Brave Toaster’s beats providing the perfect backdrop to the amazing duo Jamey and Rufus are. I would highly recommend checking these guys online and in real life, and make sure you keep up to date with them because they’re always producing new stuff.

Following this was Y Pencadlys, a great Welsh-language electronic act with original, dark but humorous lyrics. His energetic and confidence performance and fun beats got people moving in the basement.

Our headliners were amazing, despite not understanding a word of Italian, you don’t need to understand the language to understand the spirit of revolutionary underground hip hop. The beats were awesome, the feeling of it was awesome… We were so happy to have comrades from Italy blessing the basement with our first every show there!

After C.U.B.A Cabbal had finished rapping Leleprox played a drum’n’bass set using only vinyl, it was banging!!! Everyone went crazy, dancing and enjoying the wicked beats. Jamey P and Rufus got back up on the mike and started freestyling! Great end to a great show…

New art work was up by: Elen Mai Wyn Jones, Maja Lunachick and Lembo..

Afiach’s distro is building up now, we haven’t put everything up on our website but hopefully we can be around festivals, gigs and anarchist bookfairs soon!

************************************************************************

Cwpwl o wythnosau nol natha ni rhoi C.U.B.A Cabbal & Leleprox ‘mlaen yn y Wells Hotel. Grwp rap militant o’r Eidal ydynt, oedd ar daith i godi arian yw ffrindiau sydd wedi bod yn y carchar ers y protest mawr yn erbyn y G8 yn Genoa yn 2001. Pedwar sioe oedd ganddynt wedi ei drefnu ym Mhrydain, y cyntaf yn Llundain fel rhan o’r wythnos i brotestio y gynhadledd G8 2013, yr ail yma hefo ni yng Nghaerdydd ac yna Briste a Brighton. Da ni yn hapus iawn o fod y pedwerydd dyddiad yn de Prydain ac yn gobeithio bydd mwy o fandiau rhyngwladol yn dod i chwarae yma yn y dyfodol.

Hwn oedd ein gig cyntaf ni yn selar y Wells Hotel ac roedd o’n lwyddiant mawr. Yn bendant nawni rhoi mwy o gigs lawr yna, mae mwy o le ac mae’r sŵn yn llawer tawelach tu allan. Gwyliwch allan am bethau gwych lawr yno, ddim ond gan Afiach ond hefyd Original Human Records, label Little Eris, sydd hefo cynlluniau mawr am y Wells Hotel!

Y grwp cyntaf lleol oedd yn cefnogi oedd Rufus Mufasa, Jamey P & Brave Toaster. Mae nhw yn wych, ac yn cynhyrchu cerddoriaeth newydd trwy’r adeg. Mae geiriau Jamey yn glyfar a diddorol, a llais Rufus yn bwerus ac gwreiddiol, tra bod Brave Toaster yn creu curiadau gret fel cefndir i’r cwpwl.

Nesaf ymlaen oedd Y Pencadlys, sydd yn creu curiadau gwreiddiol hefo geiriau tywyll ond doniol hefyd. Cafodd y stafell yn symyd gyda ei berfformiad egniol, hyderus.

Roedd y prif fand C.U.B.A Cabbal & Leleprox yn wych, er bod fi ddim yn dallt gair o Eidaleg, does dim angen dallt iaith i ddallt ysbryd chwyldroadol hip hop tanddaearol! Curiad awesome, roeddynt yn creu teimlad anhygoel yn y stafell… Roedden i mor hapus i gael band mor wych o’r Eidal yn chwarae gig cyntaf y basment!

Ar ol i C.U.B.A Cabbal orffen dyma Leleprox yn chwarae set drwm a bas yn defnyddio feinyl yn unig. Roedd pawb yn mwynhau dawnsio yn wyllt, a dyma Jamey a Rufus yn cychwyn freestylio!

Am yr Afiach yma roedd celf newydd gan: Elen Mai Wyn Jones, Maja Lunachick & Lembo.

Mae distro Afiach wedi tyfu nawr, mae gyna ni llawer o bethau diddorol ond dwi heb gael amser i rhoi nhw fyny ar y wefan yma.. Fydda ni o gwmpas gigs, gwyliau a ffair lyfrau anarchaidd gweddill y flwyddyn though!a href=”https://recordiauafiach.files.wordpress.com/2013/07/179700_591123257576042_1868019459_n.jpg”>179700_591123257576042_1868019459_n

484762_591121864242848_1204470256_n

969654_591121890909512_629639601_n

988501_591122094242825_1837266750_n

992971_591121880909513_2083259135_n

998133_591121510909550_1600624627_n

1002718_591121574242877_1828746886_n

1003825_591122157576152_993237686_n

1003832_591123504242684_119190196_n

1005559_591122354242799_1080920360_n

1011701_591122994242735_74470258_n

1012354_591123437576024_91735537_n

1013068_591121754242859_2145221846_n

1013412_591122047576163_1433703241_n

1013753_591122847576083_1573847054_n

1014294_591121604242874_1198094451_n

radicalz afiach

AFIACH yn cyflwyno // presents::

C.U.B.A Cabbal & DJ Leleprox
Y Pencadlys
Jamey P, Rufus Mufasa & The Brave Toaster

@ The Wells Hotel, 77 Craddock Street, CF11 6EW
7-11pm, suggested donation £3-5

All the way from Italy to The Wells Hotel, is militant rapper C.U.B.A Cabbal who has been part of the radical hip hop scene in Europe for 20 years. He has shitloads of amazing songs under his belt, so come down and see which ones he’ll choose to play for us in Cardiff! They are in the UK to oppose the G8 summit, and following it with a UK tour so come and get inspired to make this a summer of resistance!

Local support comes from Y Pencadlys, amazing Datblygu-esque electronic Welsh stuff, as well as homegrown hip-hop from Jamey P & Rufus Mufasa.

Suggested donation for entry £3-5, all proceeds go to anarchist prisoners in Italy who were arrested opposing the last G8 summit.

This will be the first gig in The Wells Hotel bassment, as usual the gig will finish at 11pm because its in residential area. Please leave quietly and respect the local residents. We wan’t to keep doing what we’re doing, and as usual it goes without saying that this is a self-run space, so please respect The Wells Hotel and its residents! NICE ONE!

***************************

Holl ffordd o’r Eidal i’r Wells Hotel; mae rapyr anarchaidd C.U.B.A Cabbal wedi bod yn rhan o’r sin hip hop radical yn Ewrop ers drost ugain mlynedd. Mae ganddo shitloads o ganeon anhygoel, felly dewch i weld pa rhai bydd o’n chwarae yn Nghaerdydd! Mae nhw ym Mhrydain i wrthwynebu y G8, ac yn dilyn hyn efo taith o gwmpas y Wlad felly dewch i gael eich ysbrydoli am haf o frwydro yn erbyn y system!!

Acts lleol fydd yn cefnogi ydi Y Pencadlys, cerddoriaeth electro anhygoel, chydig bach yn debyg i Datblygu, ac hefyd hip hop lleol gan Jamey P & Rufus Mufasa.

Awgrymir cyfraniad o £3-5, ag mae holl bres sydd yn cael ei neud yn mynd i garcharorion anarchaidd cafodd ei arrestio yn gwrthwynebu y G8 summit dwythaf.

Dyma gig cyntaf yn bassment y Wells Hotel, ac fel arfer bydd y gig yn gorffen am 11 achos mae mewn ardael residentital. Plis newchi adael yn dawel a parchu y pobol lleol. Da ni isho cario mlaen neud be da ni neud yma! Mae Wells Hotel yn fan sydd yn cael ei redeg yn annibyol felly cofiwch barchu y Wells ag y pobol sydd yn byw yna hefyd!!

LELEPROX POSTER A4

936908_183980551759104_594652784_n

OUT NOW //// MAS NAWR //// ALLAN RWAN

£5 (& 60p P&P) —

23 tracks, different genres, same anger, all proceeds go to Stop G8 South Wales group…

23 trac, gwahanol arddulliau, yr un angerdd, i godi arian tuag at grwp Stop G8 De Cymru….

293724_183983081758851_1094469603_n

hip hop afiach

ONE COMMON STRUGGLE

Afiach is putting together a compilation to raise money for the South Wales Stop G8 group. The money made from sales will go directly to this regional group which will be part of opposing the G8 when they meet in the UK in June. (If you don’t know much about Stop G8 there is more info here – https://network23.org/stopg8/g8-201/)

We are looking for contributions for the compilation, it can be a song that has appeared somewhere before or a brand new track dedicated to Stop the G8 – it’s up to you.

As the G8 summit is happening in June, we are working against the clock so the deadline to getting tracks to us is May 10th (if you are intending on sending us a track please let us know, and obviously the earlier the better!) The CDs will be printed soon after this and sold around Cardiff and over the internet. As well as raising money we hope that if people buy the CD for the music we can also raise awareness of what the G8 is and how we can oppose it.

UN FRWYDYR CYFFREDIN

Mae Afiach yn llunio casgliad i godi arian ar gyfer y grŵp Stop G8 De Cymru. Bydd yr arian a wneir o werthiant y CD yn mynd yn uniongyrchol i’r grŵp rhanbarthol hyn a fydd yn rhan o wrthwynebu y G8 pan fyddant yn cwrdd yn DU ym mis Mehefin. (Os nad ydych yn gwybod llawer am Stop G8 mae mwy o wybodaeth yma – https://network23.org/stopg8/g8-201/)

Rydym yn chwilio am gyfraniadau ar gyfer casgliad, gall fod yn gân sydd wedi ymddangos yn rhywle cyn hyn neu trac newydd sbon sy’n ymroddedig i Atal y G8 – mae i fyny i chi.

Fel y mae’r uwchgynhadledd G8 yn digwydd ym mis Mehefin, rydym yn gweithio yn erbyn y cloc, felly y dyddiad cau ar gyfer cael traciau i ni yw y10fed o Fai (os ydych yn bwriadu ar anfon trac atom ni os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod, ac yn amlwg gorau po gyntaf!) Bydd y CD yn cael ei argraffu yn fuan ar ôl hyn ac yn cael ei werthu o amgylch Caerdydd a dros y rhyngrwyd. Yn ogystal â chodi arian yr ydym yn gobeithio y bydd hyn yn codi ymwybyddiaeth o’r G8 a sut y gallwn ni ei wrthwynebu.

539249_368368719938839_2035898224_n

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.