DOLIG AFIACH 15.12.12

December 19, 2012

WOW! Dolig Afiach was awesome! Thank you so much for everyone that came and joined us for our disgusting anti-capitalist celebration of Christmas! All the Afiach crew had an amazing time, and have been blown away by the growing support for what we’re doing! It’s great to see grass roots stuff like this working in Cardiff, where we don’t have a set door price, you can come and have a free meal and we are still able to pay bands to come and travel and play for us!! Thank you so much to the AWESOME Son Capson from Aberystwyth for a really energetic, mad set which got the whole room bouncing around very sillily! Thanks also to WUW, the drum’n’bass DJ from North Wales who played a set of his own original music, it was unreal to see the whole room raving to political Welsh language drum’n’bass – magical! Our headline act https://soundcloud.com/the-parliamentalist from London, was also amazing and kept the madness going! You can listen to a song he made especially for the Afiach crew here.

Of course it’s not just the acts we have to thank, we also had some AMAZING new art up. Thank you to Serena Boheimer who built an instillation piece from wire, plaster and cloth; and to Elen Mai Wyn Jones, Lembo and Jaqueline Jones for their new contributions to the Afiach collection. It’s really an amazing enviroment having such great art and music, with such open people about. I was blown away by all the good feedback, and how comfortable people felt despite not knowing anyone and coming to the gig alone, so many great conversations were had and new friends made! Generally it’s just great to see people enjoying all different types of music, and being able to engage with art on a level that isn’t patronising like an exhibition space can be. Hopefully Afiach is introducing people to new, wacky art, music and ideas, and still inclusive of everyone. If you have any suggestions – please don’t hesitate to contact us.

********************************************************************************************

WOW! Roedd Dolig Afiach yn anhygoel! Diolch yn fawr i bawb ‘nath ddod ac ymuno hefo ni am ddathliad wrth-gyfalafol AFIACH o’r Nadolig! Gath criw Afiach i gyd amser gret, ac da ni methu coelio faint mae pobol yn cefnogi be da ni neud! Mae’n gret gweld pethau ‘grassroots’ yn gweithio yn Gaerdydd, lle does dim pris ar y drws, fedri di ddod am pryd o fwyd fegan am ddim, ac mae dal yn bosib talu bandiau i drafaelio a dod i chwarae i ni!! Diolch yn fawr i Son Capson o Aberystwyth am set egniol a gwyllt gath y stafell i gyd yn dawnsio yn wyrion!! Hefyd i WUW, y DJ drwm a bas o Ogledd Cymru nath chwarae set o’i fiwsic gwreiddiol o, roedd yn anhygoel gweld y stafell i gyd yn ravio yn wyllt i miwsic gwleidyddol iaith Gymraeg! Roedd ein headlines The Parliamentalist wedi dod i chwarae o Llundain, ag mi nath o gario ‘mlaen y vibe gwyllt yn mynd — gwrandewch i gan ‘nath o neud yn arbennig i criw AFIACH yma!

Wrth gwrs, nid ond y cerddorion sydd angen ei diolch, roedd hefyd llawer o gelf newydd i fyny! Diolch yn fawr iawn i Serena Boheimer ‘nath adeiladu darn instillation gwych allan o weiar, plaster ac cadach; ac i Elen Mai Wyn Jones, Lembo a Jaqueline Jones ‘nath ychwanegu darnau anhygoel a diddorol i’r casgliad AFIACH! Mae’n awyrgylch anhygoel hefo gymaint o gelf a miwsic gwych, a gymaint o bobol agored. Roeddwn mor hapus hefo’r holl ymateb positif, ac hefo pobol oedd wedi dod i’r gig ben ei hunain, wedi gwneud ffrindiau newydd a cael sgyrsiau difyr, ac yn dweud pa mor agored a croesawgar oedd pawb. Mae jyst mor dda bod pawb yn dod at ei gilydd yn mwynhau amrywiaeth eang o gerddoriaeth ac yn edrych ar gelf mewn awyrgylch sydd ddim yn patronising fel mae arddangofa yn gallu bod weithiau. Dwi’n gobeithio bod Afiach yn cyflwyno bobol i gelf, gerddoriaeth a syniadau newydd, ac yn dal i fod yn agored i pawb dim otch be ydi dy gefndir di ‘na faint o bres sgen ti! Os oes unrhywyn efo syniadau neu sylwadau, mae croeso i chi gysylltu!Serena Boheimer

Dolig Afiach low resCWP_0947

Dolig Afiach low resCWP_0981

Dolig Afiach low resCWP_1023

Dolig Afiach low resCWP_1040

Dolig Afiach low resCWP_1048

Dolig Afiach low resCWP_1078

Dolig AfiachCWP_1077

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Son Capson Low Res CWP_0919

Son Capson low resCWP_0916

Son Capson low resCWP_0992

The Parliamentalist low resCWP_1069

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: