ONE COMMON STRUGGLE

Afiach is putting together a compilation to raise money for the South Wales Stop G8 group. The money made from sales will go directly to this regional group which will be part of opposing the G8 when they meet in the UK in June. (If you don’t know much about Stop G8 there is more info here – https://network23.org/stopg8/g8-201/)

We are looking for contributions for the compilation, it can be a song that has appeared somewhere before or a brand new track dedicated to Stop the G8 – it’s up to you.

As the G8 summit is happening in June, we are working against the clock so the deadline to getting tracks to us is May 10th (if you are intending on sending us a track please let us know, and obviously the earlier the better!) The CDs will be printed soon after this and sold around Cardiff and over the internet. As well as raising money we hope that if people buy the CD for the music we can also raise awareness of what the G8 is and how we can oppose it.

UN FRWYDYR CYFFREDIN

Mae Afiach yn llunio casgliad i godi arian ar gyfer y grŵp Stop G8 De Cymru. Bydd yr arian a wneir o werthiant y CD yn mynd yn uniongyrchol i’r grŵp rhanbarthol hyn a fydd yn rhan o wrthwynebu y G8 pan fyddant yn cwrdd yn DU ym mis Mehefin. (Os nad ydych yn gwybod llawer am Stop G8 mae mwy o wybodaeth yma – https://network23.org/stopg8/g8-201/)

Rydym yn chwilio am gyfraniadau ar gyfer casgliad, gall fod yn gân sydd wedi ymddangos yn rhywle cyn hyn neu trac newydd sbon sy’n ymroddedig i Atal y G8 – mae i fyny i chi.

Fel y mae’r uwchgynhadledd G8 yn digwydd ym mis Mehefin, rydym yn gweithio yn erbyn y cloc, felly y dyddiad cau ar gyfer cael traciau i ni yw y10fed o Fai (os ydych yn bwriadu ar anfon trac atom ni os gwelwch yn dda gadewch i ni wybod, ac yn amlwg gorau po gyntaf!) Bydd y CD yn cael ei argraffu yn fuan ar ôl hyn ac yn cael ei werthu o amgylch Caerdydd a dros y rhyngrwyd. Yn ogystal â chodi arian yr ydym yn gobeithio y bydd hyn yn codi ymwybyddiaeth o’r G8 a sut y gallwn ni ei wrthwynebu.

539249_368368719938839_2035898224_n