Radicalz Afiach Report

July 1, 2013

A couple of weeks ago, we put on C.U.B.A Cabbal & Leleprox, an Italian militant rap group from Italy who were raising money for comrades who have been in prison since 2001 when they were arrested during the protests against the G8 summit in Genoa. They played four dates in the UK, starting off at a gig in London as part of the opposition to this year’s G8 summit, then coming to Cardiff, followed by Bristol and Brighton. It was great to be part of a tour of South of Britain, and hopefully more international touring bands will come and visit us here as a fourth date, after London, Bristol and Brighton which all have established and well-known alternative scenes.

This was our first gig in The Wells Hotel basement and it was a huge success. We will definitely be doing more down there, there is more space and the noise is much quieter from outside. Watch out for awesome things to come down there, not just from Afiach but also Original Human Records who have big plans for The Wells Hotel!

The first local support was awesome homegrown hip hop from Rufus Mufasa, Jamey P and Brave Toaster. These guys are great and so productive, there is no stopping them. Jamey’s lyrics are captivating, Rufus’ voice original and powerful and Brave Toaster’s beats providing the perfect backdrop to the amazing duo Jamey and Rufus are. I would highly recommend checking these guys online and in real life, and make sure you keep up to date with them because they’re always producing new stuff.

Following this was Y Pencadlys, a great Welsh-language electronic act with original, dark but humorous lyrics. His energetic and confidence performance and fun beats got people moving in the basement.

Our headliners were amazing, despite not understanding a word of Italian, you don’t need to understand the language to understand the spirit of revolutionary underground hip hop. The beats were awesome, the feeling of it was awesome… We were so happy to have comrades from Italy blessing the basement with our first every show there!

After C.U.B.A Cabbal had finished rapping Leleprox played a drum’n’bass set using only vinyl, it was banging!!! Everyone went crazy, dancing and enjoying the wicked beats. Jamey P and Rufus got back up on the mike and started freestyling! Great end to a great show…

New art work was up by: Elen Mai Wyn Jones, Maja Lunachick and Lembo..

Afiach’s distro is building up now, we haven’t put everything up on our website but hopefully we can be around festivals, gigs and anarchist bookfairs soon!

************************************************************************

Cwpwl o wythnosau nol natha ni rhoi C.U.B.A Cabbal & Leleprox ‘mlaen yn y Wells Hotel. Grwp rap militant o’r Eidal ydynt, oedd ar daith i godi arian yw ffrindiau sydd wedi bod yn y carchar ers y protest mawr yn erbyn y G8 yn Genoa yn 2001. Pedwar sioe oedd ganddynt wedi ei drefnu ym Mhrydain, y cyntaf yn Llundain fel rhan o’r wythnos i brotestio y gynhadledd G8 2013, yr ail yma hefo ni yng Nghaerdydd ac yna Briste a Brighton. Da ni yn hapus iawn o fod y pedwerydd dyddiad yn de Prydain ac yn gobeithio bydd mwy o fandiau rhyngwladol yn dod i chwarae yma yn y dyfodol.

Hwn oedd ein gig cyntaf ni yn selar y Wells Hotel ac roedd o’n lwyddiant mawr. Yn bendant nawni rhoi mwy o gigs lawr yna, mae mwy o le ac mae’r sŵn yn llawer tawelach tu allan. Gwyliwch allan am bethau gwych lawr yno, ddim ond gan Afiach ond hefyd Original Human Records, label Little Eris, sydd hefo cynlluniau mawr am y Wells Hotel!

Y grwp cyntaf lleol oedd yn cefnogi oedd Rufus Mufasa, Jamey P & Brave Toaster. Mae nhw yn wych, ac yn cynhyrchu cerddoriaeth newydd trwy’r adeg. Mae geiriau Jamey yn glyfar a diddorol, a llais Rufus yn bwerus ac gwreiddiol, tra bod Brave Toaster yn creu curiadau gret fel cefndir i’r cwpwl.

Nesaf ymlaen oedd Y Pencadlys, sydd yn creu curiadau gwreiddiol hefo geiriau tywyll ond doniol hefyd. Cafodd y stafell yn symyd gyda ei berfformiad egniol, hyderus.

Roedd y prif fand C.U.B.A Cabbal & Leleprox yn wych, er bod fi ddim yn dallt gair o Eidaleg, does dim angen dallt iaith i ddallt ysbryd chwyldroadol hip hop tanddaearol! Curiad awesome, roeddynt yn creu teimlad anhygoel yn y stafell… Roedden i mor hapus i gael band mor wych o’r Eidal yn chwarae gig cyntaf y basment!

Ar ol i C.U.B.A Cabbal orffen dyma Leleprox yn chwarae set drwm a bas yn defnyddio feinyl yn unig. Roedd pawb yn mwynhau dawnsio yn wyllt, a dyma Jamey a Rufus yn cychwyn freestylio!

Am yr Afiach yma roedd celf newydd gan: Elen Mai Wyn Jones, Maja Lunachick & Lembo.

Mae distro Afiach wedi tyfu nawr, mae gyna ni llawer o bethau diddorol ond dwi heb gael amser i rhoi nhw fyny ar y wefan yma.. Fydda ni o gwmpas gigs, gwyliau a ffair lyfrau anarchaidd gweddill y flwyddyn though!a href=”https://recordiauafiach.files.wordpress.com/2013/07/179700_591123257576042_1868019459_n.jpg”>179700_591123257576042_1868019459_n

484762_591121864242848_1204470256_n

969654_591121890909512_629639601_n

988501_591122094242825_1837266750_n

992971_591121880909513_2083259135_n

998133_591121510909550_1600624627_n

1002718_591121574242877_1828746886_n

1003825_591122157576152_993237686_n

1003832_591123504242684_119190196_n

1005559_591122354242799_1080920360_n

1011701_591122994242735_74470258_n

1012354_591123437576024_91735537_n

1013068_591121754242859_2145221846_n

1013412_591122047576163_1433703241_n

1013753_591122847576083_1573847054_n

1014294_591121604242874_1198094451_n