AGrrlsPoster

Mae’r gig yma yn codi arian i ‘Movement For Justice’ – grwp sydd yn ymgyrchu dros gau ‘Yarl’s Wood Women Dentention Centre’. Mwy o wybodaeth isod o dan y gwybodaeth am y perfformwyr!

MYNEDIAD £5 (rhodd awgrymiedig) – caiff neb eu hatal rhag mynychu gan bod dffyg arian, oherwydd mae’r digwyddiad am fwy na codi arian – mae am godi ymwybyddiaeth am y materion hyn, dod a pobl at ei gilydd i drefnu dros chwyldroi’r sefyllfa ac wrth gwrs, mwynhau cerddoriaeth a dawns radicalaidd a chwyldroadol!

EVAN GREER (UDA)

Mae Evan Greer yn berfformwraig radicalaidd genderqueer, based o Boston, MA. Ysgrifenna a perfformia Evan caeuon acwstig gyda digonedd o egni er mwyn ysbrydoli gobaith, adeiladu cymuned a gwthio dros cwffio nol. Gyda llwyth o ganeuon ffyrnig radicalaidd sydd yn amrywio yn eu harddull o farddoniaeth pop-pynk i ganeuon bluegrass gellid cyd-ganu gyda.

Mae Evan wedi rhannu llwyfan gyda artisiaid fel Pete Seeger, Immortal Technique, Tom Morello o Rage Against the Machine, Boots Riley o The Coup, Billy Bragg, Pamela Means, Mr. Lif, State Radio, Holly Near, The Mammals, a Chumbawamba.

Ar hyn o bryd mae’n director dros ymgyrchoedd ar gyfer ‘Fight for the Future’, nid yw am elw a mae yn ymwneud a hawliau digidol, ysgryfenna yn aml i’r Guardian a’r Huffington Post.
http://www.evangreer.org/


DANCING QUEER (YR AIFFT)

Mae Shroukie El-Attar yn ffoadur cwiar o’r Aifft, sydd yn dawnsio i godi ymwybyddiaeth o eu siblingiaiad LGBT+ sydd yn cael eu gorthrymu ar draws y byd.

What’s that? Belly dancers should have long hair and shave their legs and underarms? Well, not this one! Originally from the capital of Belly Dancing, Egypt, the hairy, bearded, pierced and tattooed queer dancer will give you a very oriental performance with a twist.
https://www.facebook.com/DancingQueer

TRACEY CURTIS (Rhydaman, CYMRU)
Yn gynt yn rhan o fand pop-pync Shelley’s Children a ganodd rhai o’r geiriau mwyaf sharp a wedi eu lapio yn y pop mwyaf pefriog yr 80’au hwyr, cafodd gyrfa solo Tracey ei lawnsio bron ar ddamwain pan cafodd ei hanog gan ei phlant i ysgrifennu can brotest yn erbyn by-pass a buasai wedi sbwylio eu man chwarae wrth yr afon Ers 2004 mae wedi parhau i ysgifennu caneuon protest prydfwerth gwerin-bop.
https://www.facebook.com/traceycurtisinfo

POG (Brighton, LLOEGER)

Band 7 person gwerin-bynt yw Pog is gyda thema cyson o’r “bob dydd”. Am y gig yma byddynt yn 5 person gyda clarinet, gitar, fiolin, bass ac allweddell.
http://www.pogband.bandcamp.com

EFA SUPERTRAMP (Caerdydd, CYMRU)

Newydd ddod nol o tour Ewropeaidd am chwe wythnos, hon fydd sioe cynta Efa nol yng nghaerdydd. Cafodd ei halbum cyntaf “Rhyddid Yw Y Freuddwyd” ei ryddhau ganddi eu hunain trwy ei label recordio DIY, Afiach. Mae Efa yn chwarae math ei hunain o gwerin-bync a wedi gwario’r blynyddoedd diwethaf yn perfformio ar draws Ewrop a gwledydd Prydain. O Aberdeen i Sofia, via Belgrade & Berlin; mae’n perfformio mewn protestiaudau, squats, y strydoedd, ystafelloedd fyw, bars a gwyliau.
Mae’n canu yn y Saesneg a’r Gymraeg, ei mamiaith a wedi chwarae gyda enwogion pync fel The Damned, TV Smith (The Adverts), Viv Albertine (The Slits) ac Attila The Stockbroker, yn ogystal a chwarae mewn gwyliau fel Rebellion & Boomtown.
http://www.afiach.bandcamp.com

***************************************************************
Mae sawl grwp ar hyn o bryd yn gweithio i helpu ffoaduriaid, rydym ni wedi penderfynnu cefnogi MOVEMENT FOR JUSTICE, gan eu bod yn grwp ar lawr gwlad, yn cwffio dros gyfiawnder i bawb. Ar hyn o bryd y maent yn ymgyrchu i CAU YARLS WOODD – carchar i fenywod. Mae protest ar Dachwedd y 7fed. Cefnogwch os gwelwch yn dda: https://www.facebook.com/events/755942137885113/

#CauYarlswood #Rhyddid #DIMcarcharu #croesoiffoaduriaid

MWY O WYBODAETH AM MOVEMENT FOR JUSTICE: https://www.facebook.com/movementforjustice

///////////////////////////////////////////////////////////////////

This gig will be raising money
for ‘Movement For Justice’ – a group currently camapaigning for the closure of Yarl’s Wood Women Dentention Centre. More info below the band info!

ENTRY IS £5 (suggested donation) – but no one will be turned away for lack of funds, because the event is not only about raising money – more importantly it’s about raising awareness of these issues, bringing people together to organise resistance and of course, enjoy the radical revolutionary music & dance!

EVAN GREER (USA)

Evan Greer is a radical genderqueer singer/songwriter, based in Boston, MA. Evan writes and performs high-energy acoustic songs that inspire hope, build community, and incite resistance. Wielding an arsenal of fiercely radical acoustic songs that vary in style from pop-punk poetry to foot-stompin’ bluegrass singalongs,

Evan has shared stages with artists as musically diverse as Pete Seeger, Immortal Technique, Tom Morello of Rage Against the Machine, Boots Riley of The Coup, Billy Bragg, Pamela Means, Mr. Lif, State Radio, Holly Near, The Mammals, and Chumbawamba.

She’s currently the campaign director for Fight for the Future, the viral digital rights nonprofit, and writes regularly for The Guardian and Huffington Post.
http://www.evangreer.org/

DANCING QUEER (EGYPT)

Shroukie El-Attar is a queer refugee from Egypt, who dances to raise awareness of their LGBT+ siblings persecuted around the world just for being who they are.

What’s that? Belly dancers should have long hair and shave their legs and underarms? Well, not this one! Originally from the capital of Belly Dancing, Egypt, the hairy, bearded, pierced and tattooed queer dancer will give you a very oriental performance with a twist.
https://www.facebook.com/DancingQueer

TRACEY CURTIS (Ammanford, WALES)

Having previously been a part of pop punk band Shelley’s Children who delivered some of the most biting lyrics of the late 80’s, wrapped up in hook laden glittering perfect pop, Tracey’s solo career was launched almost by accident when she was encouraged by her children to write a protest song against a planned by-pass that would ruin their local riverside dens and rope swings. Since 2004, she has continued to write beautiful folk-pop protest songs.
https://www.facebook.com/traceycurtisinfo

POG (Brighton, ENGLAND)

Pog is, at it’s most legion, a 7 piece folk/punk band with a penchant for the bleakly everyday. For this gig they’ll be playing as a 5 piece with clarinet, guitar, violin, bass and keyboard.
http://www.pogband.bandcamp.com

EFA SUPERTRAMP (Cardiff, WALES)

Having just returned from a 6 week European Tour, this will be Efa Supertramp’s first show back in Cardiff. Her debut album “Rhyddid Yw Y Freuddwyd” was self-released through her DIY label Afiach. Efa plays her own style of punky folk music, and has spent the past few years touring all over the UK & Europe. From Aberdeen to Sofia, via Belgrade & Berlin; she plays in protests, squats, street corners, living rooms, bars and festivals.
She sings in both English and her mother-tongue Welsh, and has gained support slots with punk legends such as The Damned, TV Smith (The Adverts), Viv Albertine (The Slits) and Attila The Stockbroker, as well as playing festivals such as Rebellion & Boomtown.
http://www.afiach.bandcamp.com

***************************************************************
There are many groups currently working to help refugees, we have decided to support MOVEMENT FOR JUSTICE, as they are a grassroots group, fighting for justice for all. They are currently campaigning to SHUT DOWN YARLSWOOD – a detention centre which detains women. They have a demonstration on November 7th, please attend/support if you can: https://www.facebook.com/events/755942137885113/

#ShutDownYarlswood #SetHerFree #ENDdetention #refugeeswelcome

MORE INFO ABOUT MOVEMENT FOR JUSTICE: https://www.facebook.com/movementforjustice