[[[[[[ GWEFAN DAL YN CAEL EI ADEILADU ////////// WEBSITE STILL UNDER CONSTRUCTION ]]]]]]]]]]]]]]

 

Mae AFIACH yn label recordiau newydd sydd yn canolbwyntio ar y sin tanddaearol yng Nghymru. ‘Da ni yn coelio mewn ‘neud pethau ffordd ein hunain heb ildio a dyna pam da ni ‘di penderfyny rhyddhau cerddoriaeth rhai o’n hoff artistiaid Cymraeg dros y misoedd nesaf.

Yn ogystal â rhyddhau cerddoriaeth, rydym hefyd yn cychwyn dosbarthiad AFIACH lle byddem yn swapio cynyrch efo artistiaid tanddaearol eraill o ar draws Ewrop, i ddarparu chi efo’r miwsic gorau annibynol, gwleidyddol ac arbrofol sy’n bodoli. Y nod yw bod cerddoraieth DIY yn cael ei glywed gan gynulleidfa ehangach, ond ffwcio’r person yn y canol!

Bydd AFIACH hefyd yn dosbarthu ein hoff zines, bydd yn rhoi cipolwg i chi o’r sin gerddoriaeth tanddaearol ac diwylliant anarchiaeth amgen yng Nghymru. Os ydych yn gwneud zine ac eisiau ni ddosbarthu fo gadewch i ni wybod.

Os nad oes gennych ddigon o arian i dalu y pris rydym yn gofyn, gyrwch e-bost atom a nawni sortio rhywbeth allan! ‘Da ni yn casau arian ac yn casau rhoi pris ar bethau, yn enwedig celf. Os da chi nethu fforddio unrhywbeth rydym yn derbyn trades, cyfraniadau o unrhyw fath ac negeseuon angerddol fel taliad! Os ‘da chi’n talu’r pris llawn gallwch fod yn sicr bod y pres yn mynd yn syth yn ôl i mewn i AFIACH.

Gallwn hefyd helpu artistiaid hefo trefnu gigs a taith o amgylch Cymru a gwedill prydain yn ogystal a pwyntio chi yn y ffordd iawn am sgwots a bars cwl yn Ewrop!

*******************************************************

AFIACH is a brand new underground record label based in Wales. We believe in doing things ourselves without compromise and that’s why we decided we will release music from some of our favourite Welsh artists over the next few months.

As well as providing you with our favourite Welsh artists, we are also kickstarting AFIACH distro where will trade with other underground artists from across Europe to provide you with the best underground, political and experimental music that exists. The aim is that DIY music is heard by a wider audience, but fuck the middle man!

AFIACH distro also provides you with our favourite zines which give you an insight into underground and alternative anarchist and music culture in Wales. If you make a zine and would like to put it on our website let us know.

If you don’t have enough money for the price we’ve asked, please e-mail us and I’m sure we can sort something out. We hate money and hate putting a price on things, especially art. If you can’t afford anything we accept trades, donations or passionate messages as pay! If you pay the full price, you can be sure of the fact the money will go straight back into AFIACH.

We can also help with finding gigs for touring musicians around Wales and the UK.

2 Responses to “AFIACH?”

  1. Tits said

    Pretentious shit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s